AKP’den çocuklu kadın mahkumlar için hamle

AKP, infaz düzenlemelerini içeren 13 unsurluk yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif ile 15 yaşından küçük çocuğu olan 10 yıldan az mahpus cezası alan bayan mahkumların cezaları ertelenecek.

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif ile izleme heyetleri, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri yahut sıhhat kuruluşlarında tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

RAPORLAR KAMU DENETÇİLİĞİNE DE GÖNDERİLECEK

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin idare, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneğinin Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilmesi sağlanacak. Ayrıyeten, bu raporların infaz hakimliklerine gönderilmesi bakımından infaz hakimliğine yapılmış bir şikayetin bulunması şartı kaldırılacak.

CUMHURİYET SAVCILIKLARINA YENİ SORUMLULUK

Teklifle ile soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması emeliyle Cumhuriyet Başsavcılarına sorumluluk verilecek.

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildikten sonra hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek. Böylece, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi yahut cezasının infazının tamamlanması hâlleri bakımından uygulanan bu önlemin, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanması sağlanacak.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU OLANLARA ERTELEME

Teklif ile ayrıyeten infazına başlanmış olsa bile, 10 yıldan az mahpus cezasına mahkum olan kadın mahkumların, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş yahut ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının kıymetlendirilmesi halinde cezasının infazı ertelenecek.

Erteleme mühleti içinde vakit aşımı işlemeyeceği üzere çocuğun ölmesi yahut babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme mühleti içinde hükümlü hakkında taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılacak. Hükümlülerden maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, nakil sarfiyatı alınmayacak.

ELEKTRONİK POSTA

Teklif ile hükümlülerin, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda, Adalet Bakanlığınca belirlenecek yordam ve asıllar çerçevesinde elektronik metotlarla de mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanacak.

Hükümlü tarafından resmi makamlara yahut savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki şahısların erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak mahkumun talebine nazaran posta yoluyla yahut elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilmesine imkan tanınacak.

Bir cevap yazın