Z ve Y Kuşağı çalışanlar yıllık 1,9 trilyon dolar karlılık artışı getiriyor

Citrix’in yeni araştırması, Y Nesli ve Z Jenerasyonu çalışanların şirketlerin kâr haneleri üzerinde çok büyük bir tesire sahip olduklarını ortaya koydu. Şirket, “Doğuştan Dijital” nüfus sayısıyla ve şirket kârlılığı ortasındaki ilgiyi anlamak için bir araştırma yaptırdı. Bu araştırma, bir ülkenin “Doğuştan Dijital” nüfusundaki %1’lik bir artışın, kârlılıkta %0,9’luk bir artışla bağlı olduğunu açığa çıkardı; bu da dünya çapında her yıl fazladan 1,9 trilyon ABD dolarına eşit bir artış demek.

Fakat bu araştırmanın beraberinde tekrar şirket tarafından yaptırılan bir fikir araştırması ise; iş başkanlarının, “Doğuştan Dijital” çalışanların işten gerçek manada neler istediğini anlamaktan uzak olduklarını ve COVID-19 pandemisinin bu çalışanların motivasyonları ve gayeleri üzerindeki tesirini yanlışsız halde öngöremediklerini gösteriyor.

ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika’daki büyük şirketlerde ve orta ölçekli işletmelerde çalışan 1000 iş başkanı ve yaşları 18 ila 39 ortasında değişen 2000 genç çalışanın katıldığı araştırmadan çarpıcı bulgular şu biçimde:

En kıymetli husus iş istikrarı ve iş-yaşam istikrarı – Meçhul bir iş ortamıyla karşı karşıya kalan genç çalışanlar; en çok, meslek istikrarı ve güvenlik (çalışanların %87’si için kıymet arz ediyor) ve düzgün bir iş-yaşam istikrarı (yine %87) üzere temel iş faktörlerine odaklanıyorlar. Bu durum; genç çalışanların, en son iş yeri teknolojisine ve eğitim fırsatlarına erişime kıymet verdiklerini düşünen önderler ve yöneticiler tarafından gereğince anlaşılmıyor.

Önderler ofisin ilgi cazipliğini abartıyor – Doğuştan Dijital çalışanların %90’ı, pandemi sonrası tam vakitli olarak ofiste çalışmaya dönmek istemiyor ve yarısından fazlası da (%51’i) çoğunlukla yahut büsbütün konuttan çalışmayı sürdürmek istiyor. Fakat başkanların %58’i, genç çalışanların vakitlerinin birçoklarını ya da tamamını ofiste çalışarak geçirmek isteyeceklerine inanıyor.

Genç çalışanlar ve önderler farklı dijital dünyalarda yaşıyor – İş başkanlarının sırf %21’i Slack, WhatsApp ve gibisi anında iletileşme uygulamalarını iş maksadıyla kullanıyor. Doğuştan Dijital çalışanlar için ise bu oran %81. Ayrıyeten iş başkanlarının sadece %26’sı bu uygulamaları iş için kullanmaktan hoşlanıyor. Buna kıyasla Doğuştan Dijital çalışanlarda ise bu oran %82.

Şirket Gayesi, genç çalışanlar için öncelik değil– İş önderlerinin %69’una kıyasla, Doğuştan Dijital çalışanların sırf %30’u emele sahip olmayan bir kuruluştan ayrılacağını belirtiyor. Doğuştan Dijital çalışanların sadece %28’i şirket ve iş kültürünün kişiliklerini gereğince yansıtmadığını düşünürse konumlarından ayrılacakken, bu oran yönetici ve başkanlarda %58.

Refah gündemde süratle yükselecek – Günümüz başkanlarının %90’ı şirket kârlılığının en değerli öncelik olduğunu söylerken; Doğuştan Dijital çalışanların %83’ü, liderlik seviyesine ulaştığında çalışanların refahına öncelik vereceğini belirtiyor.

Çalışanlar daha fazla teknoloji yatırımına gerek olduğunu düşünüyor – Doğuştan Dijital çalışanların %67’si pandemiyle birlikte, kuruluşlarının, dijital teknolojiye daha fazla yatırım yapması gerektiğine inanırken, iş önderlerinin sadece %22’si durumun bu biçimde olduğu kanaatinde.

“Bu sonuçlar temelinde bir ihtar işaretidir”

Şirletin Türkiye Ülke Müdürü Serdar Yokuş, araştırma sonuçlarına dair şunları söyledi: “Doğuştan Dijital jenerasyon, yakın geleceğin üst seviye yöneticileridir. 2035 yılı kadar erken bir tarihte şirketlerin, işletmelerin, kurumların ve münasebetiyle global iktisatların bahtı onların ellerinde olacak. Bu araştırma, iş başkanları için ‘doğuştan dijital’ olan çalışanları tam olarak anlamadıkları ve onları anlayabilmek için vakit ayırmaları gerektiği konusunda yapılan bir ikaz işaretidir. Yeni kuşak başkanların ilgilerini çekmek ve onları elde tutmak için, kuruluşların bu yeni jenerasyon önderlerin başarılı olacakları esnek, verimli ve iştirakçi çalışma ortamına yatırım yapmaları gerekecek.”

Bir cevap yazın