Resmi Gazete’de yayımlandı… Türk vatandaşlığının değeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanma bedeli 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkartıldı.

“Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” başlığının altında yer alan 1. Hususun açıklamasında şu tabirler kullanıldı:

“Madde1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 20 nci unsurunun ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “250.000” ibareleri “400.00” halinde değiştirilmiştir.”

İşte o karar:

Bir cevap yazın