Kayıp atlar tartışmasında noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’daki atların durumuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Atların sorumluluğunun İBB’den çıktığı belirtilerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işaret edildiği süreçle ilgili İBB’den şu açıklama geldi:

“İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında 20 Aralık 2019 tarihinde toplanan Mahalli Etraf Konseyi toplantısında, Adalar İlçesi’nde görülen ve tek tırnaklı hayvanlar ortasında bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olan Ruam Salgınından bahisle atların faytonlara koşulmasının yasaklanması, müsaadesiz ve ruhsatsız yapılan ahırların yıkılması kararı çıktı.

Atların faytonlardan kurtarılması ve fayton sahiplerinin de mağduriyetlerinin önlenmesi hedefiyle, İstanbul Valiliği ve İstanbul Tarım ve Orman Vilayet Müdürlüğü ile birlikte son derece uyumlu bir çalışma gerçekleştirildi. Sonuçta, atların tanesi 4 bin TL ve faytonların da 300 bin TL üzerinden İBB tarafından alındı. Ayrıyeten, fayton sahibi ailelere istihdam imkanı sunuldu.

Adalar İlçesi’ndeki Ruam Salgını ile uğraş kapsamında atların, sıhhat taramaları, Ruam Hastalığına Karşı Müdafaa ve Gayret Yönetmeliği kapsamında İstanbul Tarım ve Orman Vilayet ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütüldü, beşere bulaşma riski de bulunan hastalığın ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon süreci ise İBB tarafından yerine getirildi.

KİMLİKLENDİRME BAKANLIK VETERİNERLERİNDE

Gerek adada gerekse ülke çapında atların kimliklendirilmesi ve izlenmesi işi ‘Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğundadır. Yönetmeliğin, Tek tırnaklılar için kimlik evrakı düzenlemeye yetkili kuruluşlar başlıklı 7. hususunun, 2. Fıkrasında, ‘Bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili süreçlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Bakanlık gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını ve tamamını aşağıdaki kuralları sağlayan ilgili kurum, kuruluş, gerçek yahut hükmî şahıslara devredebilir’ kararı bulunmakta. Bu çerçevede; resmi veteriner doktorlar tarafından kimliklendirilen atlar, mikroçiplenerek Bakanlığın Türkvet Bilgi Sisteminde bulunan tektırnaklı kısmına işlenmektedir. İBB tarafından sahiplendirilen 860 atın sevkiyatı ise Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı olan resmi veteriner doktorun düzenlediği Veteriner Sıhhat Raporu ile gerçekleştirildi. Bu raporda atların gittiği işletmenin numarasından vergi numarasına kadar bilgiler net görülmektedir.

YASA SORUMLULUĞU BAKANLIĞA VERİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Hayvan Hastalıkları ile Gayret ve Hayvan Hareketleri Denetimi Genelgesi’nde de belirtildiği üzere; nakil öncesi atların muayene edilmesi, sıhhat raporunun verilmesi ve sevkiyatına müsaadesi resmi veteriner tabibin misyonudur. Sevkiyat başladığı andan itibaren İBB’nin rastgele bir yetki yahut sorumluğu kalmamaktadır.

Sevkiyatın gerçekleşmesinden sonra atlarla ilgili tüm yasal yükümlülükler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde atları sahiplenenler ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortasındadır. At Sahiplendirme Taahhütnamesi’nde yer alan bahisler da atları sahiplen kişi ve kurumlara, ‘5996 sayılı maddedeki tüm faaliyet, denetim ve koordinasyonlarda yetkili Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı yükümlülüklerini hatırlatan’ hususlardan oluşmaktadır.”

Bir cevap yazın