Dijital dönüşümle birlikte iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak şart

Araştırmaya nazaran şirketler gerçekleştirdiği değerli dijital değişime karşın müşterilerin ilgisini çekemiyor ve tüketiciler bu durumdan ziyadesiyle rahatsız. Avrupalı tüketicilerin sadece yüzde 32’si etkileşimde bulundukları şirketlerin pandemi öncesine kıyasla daha düzgün dijital tecrübe sunduğunu düşünüyor. Yüzde 48’i şayet bekledikleri dijital tecrübesi bulamazlarsa rakip firmaları tercih edeceğini belirtirken, marka tercihini değiştirmeyeceklerini söyleyenler iştirakçilerin yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Finansal Hizmetler: Cüzdanların Yerini Akıllı Telefonlar Alıyor

Avrupalı tüketicilerin yüzde 42’si banka süreçlerini uygulamaları üzerinden halletmeyi tercih ediyor. Yüzde 36’lık bir kesim ise finansal süreçlerde akıllı telefonlarının cüzdanlarından daha kıymetli hale geldiğini paylaşıyor. 18-24 yaş aralığında bu karşılığı verenlerin oranı ise yüzde 47’ye yükseliyor. Tüketicilerin yüzde 46’sı finansal hizmet için tercih edeceği kurumu kullanılması kolay uygulamalara ve dijital hizmetlere nazaran belirliyor. Finansal hizmet alacağı sağlayıcısını seçerken tüketicilerin yüzde 66’sı güvenliğe ve bilgilerinin korunmasına öncelik veriyor. Cevaplayanların yüzde 44’ü tüm aygıtlarda kullanım kolaylığına, yüzde 41’i de kolay ve tesirli uygulamalara dikkat ediyor. Paralarını bankacılık uygulaması üzerinden kıymetlendirecek şahıslar, yüzde 12’lik bir bölümü oluşturuyor.

Perakende: Tüketiciler Varlıklı Bir Tecrübe İçin Yeni Teknolojilerin Kullanılmasına Hazır

Yüzde 48’lik bir kesim şayet sunulan dijital hizmet, beklentilerini karşılamazsa rakibi tercih ediyor. Yüzde 32’lik bir kesim ise sunmaya başladıkları dijital hizmetler sayesinde perakendecileri heyecan verici buluyor. Tüketicilerin yalnızca yüzde 10’u perakendecilerle fizikî mağaza yerine sanal olarak etkileşime geçmekten memnunluk duyuyor. Anketi cevaplayanların yüzde 46’sı satın alma tecrübesini zenginleştirmek için sanal gerçekliğin kullanılmasını olumlu karşılıyor. Yüzde 57’lik kesim ise chatbot’la yahut çalışanla bile anında çözülemeyen bir problemle karşılaştığında perakendecinin web sayfasını terk ediyor. Bir tüketici, hizmet alacağı perakendeciyi seçerken sırasıyla yüksek düzey güvenliğe ve datalarının korunmasına (yüzde 66), tüm aygıtlarda kullanım kolaylığına (yüzde 44), kolay ve tesirli uygulamalara (yüzde 41) öncelik veriyor.

Sıhhat Hizmetleri: Daha Az Tecrübeli Hekimin Fizikî Ameliyatı Yerine Tecrübeli Hekimin Teknolojiyle Uzaktan Ameliyat Yapması Tercih Ediliyor

Avrupalıların yüzde 44’ü, tüm rutin sıhhat randevularını uzaktan, sanal danışmanlıkla değiştirmekte bir sorun görmüyor ya da bundan heyecan duyuyor. 45-54 yaş aralığındakiler, sistemli hekim yahut hastane ziyaretlerinin sanal olarak gerçekleşmesinden en şad olan kitle olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 40’ı, kanserli hücreler üzere anormallikleri tespit edebilen ve tanıyabilen makinelere daha çok güveniyor. Ankete katılanların yüzde 45’i, bir ameliyatı daha az nitelikli bir hekimin fizikî olarak yapması yerine daha yetişmiş bir tabibin robotik teknolojisiyle uzaktan yapmasını tercih ediyor. Tüketicilerin yüzde 60’ı, tabipten daha âlâ sıhhat tavsiyeleri ve danışmanlığı alabilmek için günlük yaşantılarına dair büsbütün hakikat bilgiye sahip olmasıyla ilgili bir sorunu olmadığını belirtiyor. Yüzde 58’lik bir kesim ise sensörler ve gerçek vakitli data görüntüleme teknolojileri medikal takviyeye muhtaçlık duyulan vakti kestirim edebildiği için kronik yahut uzun süren bir hastalığa sahip bir yakınının bir sıhhat kuruluşundan uzakta yaşamasıyla ilgili bir sorun görmüyor ya da bundan memnunluk duyuyor. Cevaplayanların yüzde 46’sı da önümüzdeki 5 yıl içinde deriyi delerek yapılan cerrahi müdahalelerin riskini değerli ölçüde azaltması için teknolojiye güveniyor. Tüketicilerin yüzde 51’i yaşlı ya da engelli üzere hassas şahısların hayat kalitesini artırabileceğini düşünüyor.

Esnekliği ve Üretkenliği Artırıyor

VMware tarafından gerçekleştirilen anketlere katılan kuruluşlar, uygulama teşebbüslerinin yüzde 90’ının modernizasyona odaklandığını ve bugün yüzde 80’inin uygulamaları data merkezi, bulut ve hudut genelinde dağıtılmış bir modele aldığını bildiriyor. 

VMware’in çoklu bulut altyapısı ve idare hizmetlerinin satın alınmasını ve tüketimini kolaylaştıran esnek bir abonelik olan VMware Cloud Universal müşterileri, VMware Tanzu Application Service ile yüzde 80’e kadar daha güzel geliştirici üretkenliği, yüzde 59 daha düşük operasyonel maliyet ve yüzde 46 daha süratli bulut geçişi dahil olmak üzere kıymetli avantajlar elde edebiliyor. 

VMware Cloud ile müşteriler, uygulamalarını yüzlerce VMware Cloud Verified iş ortağı ortasında dağıtabiliyor. VMware Cloud müşterileri ayrıyeten lokal genel bulutlar ortasına da dağıtıp çalışabiliyor ve geliştiricilerin tüm mahallî bulut hizmetlerine erişebilmelerini sağlıyor. Yeni VMware Cloud Universal aboneliği ile müşteriler daha fazla esneklik ve taşınabilirlik elde ederek bulutlar ortasında tek bir işletim modelinden yararlanabiliyor. VMware Cloud Universal ile müşteriler VMware’in çoklu bulut altyapısı ve idaresi için kredi satın alıyor ve bu kredileri şirket içinde VMware Cloud Foundation, AWS’de VMware Cloud yahut Dell EMC’de VMware Cloud dağıtımlarına kullanabiliyor.

VMware Cloud Universal’ın avantajları ise aşağıda yer alıyor:

Seçim ve esneklik: bir defa satın alınıyor ve mukavele sırasında rastgele bir vakitte uygun hizmetler dağıtılabiliyor.

Dönüştürülebilirlik: Müşteriler, kullanılmayan şirket içi Cloud Foundation kredi dağıtımını, devir boyunca rastgele bir noktada AWS’deki VMware Cloud’a yahut Dell EMC’deki VMware Cloud’a dönüştürüp kullanabiliyor

Bulut Hızlandırma Avantajları (CAB): VMware Cloud Universal kredilerine yönelik VMware kalıcı lisanslarına yaptıkları mevcut yatırımlardan yararlanarak çoklu buluta geçiş için esneklik sağlıyor.

Yerleşik Kubernetes: Kubernetes’in kolaylaştırılmış dağıtımı ve çalışması için VMware Tanzu Standard sürümü.

Çoklu bulut İdaresi ve Süreçleri: VMware vRealize Cloud Universal for SaaS tabanlı çoklu bulut idaresi.

VMware Success 360: müşterilerin kazanılan kıymeti daima olarak fark etmelerine ve daha süratli sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanan VMware Success 360 muvaffakiyet planlaması, daima kullanım rehberliği, tasarım atölyeleri ve proaktif dayanak içeriyor.

VMware Ülke Yöneticisi Murat Mediçeler, araştırma sonuçlarına ve yeni eserlerine ek olarak şunları söyledi: “Dell, 2016’da en büyük teknoloji şirketi satın almalarından birine imza atarak 67 milyar dolara EMC’yi satın almıştı. EMC de VMware’in yüzde 81’ine sahip olduğu için bu payların denetimi Dell’e geçmişti. Bugün ise Dell yüzde 81’lik çoğunluk payını satışa sunuyor. Bu bölünme sayesinde VMware’in stratejik esnekliği ve sermaye yapısının verimliliği artacak. Öte yandan Dell’in ve VMware’in karşılıklı fayda sağlayan stratejik bağı devam edecek. VMware’ın yeni CEO’su da Raghu Raghuram olarak belirlendi. 18 yıllık yazılım tecrübesiyle aslında şirketin kurucularından sayılabilecek birisi. Önümüzdeki yıllarda kendisi şirketi çok daha üstlere taşıyacak. 2021 mali yılının geliri, geçtiğimiz yıla nazaran %9 artarak 11,8 milyar dolara ulaştı. 2021 mali yılında elde edilen toplam gelirin yüzde 22’sini oluşturan abonelik ve SaaS (System as a Service, Hizmet olarak Yazılım) geliri, 2,6 milyar dolara ulaştı. 2021 mali yılındaki abonelik ve SaaS gelirleri de 2020 mali yılına nazaran yüzde 38 artarak 2,6 milyar dolar düzeyine ulaştı. Geçen yılın dördüncü çeyreğine nazaran yüzde 7 artan gelirler, 3,3 milyar dolara ulaştı. Birebir periyoda kıyasla yüzde 8 artan abonelik, SaaS ve lisans gelirlerinin toplamı, 1,7 milyar dolar düzeyine ulaştı. Geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 27 artan abonelik ve SaaS gelirleri de dördüncü çeyrekte 707 milyon dolara ulaştı.”

Bir cevap yazın